Protest v NR SR proti likvidácii železníc na Slovensku

23.3.2011 18:00Zdroj: Iniciatíva O doprave - tlačové oznámenie

Iniciatíva O doprave uskutočnila dňa 23. 3. 2011 v čase o 16:00 hod. krok, ktorým vyjadrila protest voči plánovaným opatreniam vlády v oblasti železničnej dopravy. Protest sa uskutočnil priamo v NR SR. Tento krok spočíval v rozvinutí transparentu a v skandovaní hesla "STOP likvidácii železníc", ktorým naši aktivisti porušili rokovací poriadok NR SR. Cieľom akcie bolo primäť poslancov NR SR k tomu, aby vyvinuli tlak resp. zaviazali vládu SR upustiť od realizácie plánu likvidácie železníc na Slovensku. Protest sme uskutočnili v odeve červeno-bielych farieb, čím sme zároveň vyjadrili solidaritu prebiehajúcim protestom zdravotníkov. Posielame Vám odkaz, kde je na video zaznamenaná udalosť, ktorá sa dnes v NR SR odohrala: