Nie revitalizácia, ale likvidácia železníc

17.3.2011 21:00Zdroj: HNonline.sk

Základnou myšlienkou malo byť oddlženie železníc, ktoré sa z pôvodného zámeru presúva z marca 2011 na december 2013, čo bude naďalej spôsobovať stav neistoty železničných spoločností voči bankovému sektoru. Vládou schválený program revitalizácie železníc je honosný názov, pretože revitalizácia by mala priniesť oživenie, nielen reštrikciu, ktorá môže smerovať k likvidácii vybudovaného železničného systému. Je potrebné železnice ozdraviť, ale chýbajú mi tu konkrétne kroky budúceho rozvoja a konkurencieschopnosti.

Celý rozhovor s bývalým ministrom dopravy nájdete na tejto stránke.