O vzniku živé dopravní cesty se hovoří již od roku 2003

5.3.2011 19:00Zdroj: Obzor on-line

V prohlášení, které vydala SŽDC minulý týden (viz Obzor č. 9), je objasněn postoj SŽDC k chystanému převodu zaměstnanců ČD, řídících provoz, ke státní organizaci SŽDC. Obavy pracovníků ani obavy OSŽ nejsou podle tohoto Prohlášení opodstatněné a převod by měl proběhnout v rámci naprosté korektnosti, přičemž bude o všech otázkách s tím souvisejících jednáno se zástupci odborů na železnici. Ze strany OSŽ zazněly největší obavy z toho, že chystaný převod je unáhlený, nesystémový a ukvapený. Jaký je tedy postoj vedení SŽDC k této námitce?

Krátký rohovor s mluvčím SŽDC najdete na této stránce.