Podpíšte petíciu a zachráňte TREŽku!

5.3.2011 13:00Zdroj: Changenet.sk

My podpísaní občania, uvedení na petičných hárkoch, sme za zachovanie osobnej dopravy na regionálnej železničnej trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. Do prevádzky bola trať uvedená 27. júna 1909 po menej ako roku výstavby. Trať spočiatku vlastnila spoločnosť Miestna úzkorozchodná elektrická železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice, ktorá však nemala prostriedky na zakúpenie vozňov. Preto prevádzku zaisťovali štátne železnice na účet vlastníka, najprv uhorské a potom česko-slovenské.

Petíciu nájdete na tejto stránke.