Gemerský Milhosť - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Gemerský Milhosť sa nachádza v 15,458 km miestnej železnice (ŽSR-165) Plešivec - Muráň. Poloha zastávky: vpravo smerom od stanice Plešivec. V strede zastávky sa nachádza pôvodný strážny domček postavený podľa typového výkresu Helyi Érdekű Vasutak (miestne železnice v Uhorsku) a dnes slúži pre súkromné účely. Vedľa smerom na Hucín (Plešivec) sa nachádza kovový prístrešok zastávky. Samotné nástupište zastávky je zhotovené z prefabrikovaných betónových dielov.

Koncesia pre výstavbu trate Plešivec - Muráň bola udelená nariadením MO č. 88312/91. XII. 25 koncesionárovi Gejzovi Kubinyimu a nariaďovala zabezpečiť z uhorských zdrojov stavebný materiál, koľajnice i vozidlá. Výstavbu realizovala firma Hoffner a Quittner spolu s úradom Gemerskej župy, mestami Jelšava a Revúca a lesným hospodárstvom kniežaťa Coburga. Trať bola slávnostné otvorená dňa 22. novembra 1893. Po viedenskej arbitráži sa 10. novembra 1938 sa časť trate ocitla na území Maďarska (štátna hranica medzi Maďarskom a Slovenskom sa nachádzala medzi stanicami Jelšava a Lubeník). Preto sa začala výstavba trate Tisovec - Revúca - Slavošovce, tzv. Gemerské spojky. Po skončení druhej svetovej vojny tento projekt nebol nikdy dokončení. Prvýkrát bola osobná doprava na trati zastavená 02. februára 2003 ale už 15.júna tohoto roku bola zase obnovená. Od 01.mája 2011 je na trati zastavená osobná doprava ale dodnes premávajú po trati nákladné vlaky prevažne do stanice Lubeník pre potreby miestneho závodu - Slovenské magnezitové závody.

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kolektív, ŽSR 1999, Bratislava

Autor: Michal Čellár

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu