Ochodnica - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Zastávka Ochodnica

Zastávka leží na trati ŽSR č. 127 Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova. Trať je dvojkoľajná, elektrifikovaná jednosmernou prúdovou sústavou 3 kV.
Trať je súčasťou medzinárodného koridoru VI., ktorý vedie zo Žiliny cez Skalité do Gdaňska (PKP).
V roku 2009 sa na zastávke vykonávali rekonštrukčné koridorové práce.

O obci

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách Ochodnického potoka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca.
Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

História

Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia /r.1569/ na základe valašskéhopráva na budatínskom panstve v chotári Kysuckého Lieskovca. K trvalému usadzovaniu  sa valašského obyvateľstva prispeli predovšetkým zemepáni, majitelia väčších panstiev, ktorí v ňom videli zdroj ďalších príjmov  a to hlavne z chovu dobytka. Charakteristickým zamestnaním mnohých mužských obyvateľov obce sa koncom 19. a najmä  v prvej polovici 20. storočia stalo drotárstvo. Vyvinulo sa do takého rozsahu, že obec bola považovaná koncom 1. Češkoslovenskej republiky za jedno  z drotárskych centier  Kysúc. V súvislosti s drotárstvom sa vyvinul ďalší typ potulného  zamestnania - podomový obchod. Význam v minulosti  mala tradičná výroba dreveného poľnohospodárskeho náradia a v obci je dodnes známa aj výroba šindľa. Ochodnica bola vždy obcou, ktorej obyvatelia sa zaoberali zväčša poľnohospodárstvom, remeslami, obchodom a spracovávaním drevnej hmoty. Väčšina mužov putovala  za prácou  do blízkeho  i vzdialenejšieho sveta, pretože pôda, ako všade na Kysuciach ich nemohla uživiť.

Staršie názvy obce

1773 - 1786: Ochodnicza
1808: Ochodnicza, Ochodnica
1863, 1892 - 1902: Ochodnica
1873 - 1888: Ohodnica
1907 - 1913: Ösvényes
1920 - 2009: Ochodnica

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu