Radvaň - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Radvaň leží v km 17,922 jednokoľajnej trate ŽSR 170: Vrútky - Zvolen , ktorá je v úseku Zvolen - Banská Bystrica elektrifikovaná.
Je stanicou: - nesamostatnou, ktorá je pridelená Železničnej stanici Banská Bystrica
- je zmiešanou podľa povahy práce
- je medziľahlou po prevádzkovej stránke
Sídlo prednostu pridelenej dopravne je v ŽST Banská Bystrica.

Styk dráh

Vlečka „Potraviny“ odbočuje z koľaje číslo jedna, výhybkou číslo 2 a výhybkou číslo 8.
Vlečka „Výhrevňa“ odbočuje z koľaje číslo štyri, výhybkou číslo 6.
Tohto času vlečky nie sú v prevádzke.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Banská Bystrica mesto leží v km 20,043 medzi stanicami Radvaň - Banská Bystrica.

Nástupištia

Železničná stanica má dve nástupištia a to: Jedno jednostranné vyvýšené pri prvej koľaji km poloha 17,939 - 18,117 vpravo v dĺžke 178 m, druhé jednostranné vyvýšené pri druhej koľaji km poloha 17,785 - 17,920 vpravo v dĺžke 135 metrov. Prechod k nástupištiam pre cestujúcich a vozíky sú cez úrovňové priecestie v km 17,936.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie typu TEST 13 s elektromotorickými prestavníkmi, svetelnými návestidlami, s rýchlostnou signalizáciou, s koľajovými obvodmi, s pomocnými stavadlami PSt.1 a PSt. 2.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Radvaň – Banská Bystrica je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie /RPB/, s kontrolou voľnosti trate. Kontrolné prvky RPB sú doplnené priesvitkou „KONTROLA TRATE“, ktorá indikuje fyzickú voľnosť, resp. obsadenie medzistaničného úseku Radvaň – Banská Bystrica. (Voľnosť traťovej koľaje je indikovaná svietením bielej žiarovky kľudným svetlom, obsadenie svietením červenej žiarovky kľudným svetlom.)

V medzistaničnom úseku Vlkanová - Radvaň je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie /RPB/, s kontrolou voľnosti trate. Kontrolné prvky RPB sú doplnené priesvitkou „KONTROLA TRATE“, ktorá indikuje fyzickú voľnosť, resp. obsadenie medzistaničného úseku Vlkanová - Radvaň. (Voľnosť traťovej koľaje je indikovaná svietením bielej žiarovky kľudným svetlom, obsadenie svietením červenej žiarovky kľudným svetlom.)

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
V stanici je jeden sklad pre prevádzkovú potrebu stanice.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 35 m o celkovej ploche 200 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 4a. Prístup k rampe je z miestnej cesty.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4a, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

Cestovné lístky

JPG
JPG
150 kB
14.2.2010

Mapy a nákresy

JPG
JPG
75 kB
14.5.2009

Galéria objektu