Dúbrava - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1941

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Odstavné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Výhybňa Dúbrava leží na železničnej trati ŽSR 116: Kúty - Trnava v susedstve Jablonovského tunela. Z jednej strany susedí s ŽST Smolenice a z druhej s ŽST Jablonica.

Niečo z histórie:

Viedenská arbitráž si vyžiadala okamžité opatrenia na zvýšenie výkonnosti najdôležitejších tratí. Už v roku 1940 sa začalo s rekonštrukciou trate Leopoldov – Lužianky na zvýšené nápravové zaťaženie a rýchlosť 100 km/hod. Do roku 1943 sa tu vynaložilo cca 21 mil. Ks. Trať a stanice sa zrekonštruovali a predĺžili, nedokončená ostala iba jelšovská spojka medzi Zbehami a Jelšovcami (vtedy Oder Dvor – Jágersek) na trati Nové Zámky – Nitrianske Pravno, ktorá sa dostavala až v roku 1948.

Rekonštruovaná bola i trať Trnava – Kúty. Stanice boli predĺžené na užitočnú dĺžku nad 600 m a vybudovali sa výhybne Nemčanka, Bíňovce, Biksárd (Buková), Dúbrava, Hlboké, Dojč, Čáry, ktoré boli aktivované od grafikonu 1941/1942. Vybudované výhybne však boli využívané iba občas.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu