Devínska Nová Ves štátna hranica - Štátna hranica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Štátna hranica je v strede mosta cez rieku Morava.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu