Predajná - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Garampeteri

Otvorenie objektu:

26.07.1884

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Leží na území Národného parku Nízke Tatry, na južnom úpätí jeho svahov, v povodí rieky Hron. Južnú hranicu chotára obce tvorí Slovenské Rudohorie.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1284. Obec patrila Ľupčianskemu panstvu.
Svedkom dávnej histórie obce je aj do života znova zavedený niekdajší symbol obce (erb), ktorého história siaha do začiatku 17. storočia. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v nájdenej historickej pečati sa Predajná označuje ako "oppidum", čo znamená mestečko!

Nakoľko Predajná bola remeselníckou dedinou, kde viedla jedna z piatich najdôležitejších obchodných, poštových a vojenských ciest Zvolenskej stolice (styk rôznych kultúrnych oblastí), nevytvorila si vlastnú svojráznu ľudovú kultúru.

V súčasnosti sa ľudové tradície snaží rozvíjať detský folklórny súbor Bociania, ktorý pracuje pri OÚ Predajná a vystupuje pri príležitostných oslavách v obci i okolí a pripravuje programy k Vianociam, Fašiangom, Veľkej noci. Počas celého roka sa v obci konajú podujatia rôzneho zamerania pre všetky vekové kategórie. ,,Pestovateľ roka,, o najkrajšiu úrodu ovocia a zeleniny, Večer seniorov, Poďakovanie za úrodu, Vítanie Mikuláša, Silvestrovská veselica na námestí, príležitostné výstavky, spevácka súťaž pre všetky vekové kategórie.

Tradične známe na celom Horehroní boli púte na kopec Hrádok, kde bola postavená Kalvária. Výstavba pôvodného kostolíka sa datuje do 60-tych rokov 19. storočia. Po roku 1951 boli púte zakázané a stavba chátrala. V roku 1993 bol postavený nový kostolík a krížová cesta. Pútnické miesto opäť začalo plniť svoje poslanie.

Na území obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka - budova farského úradu, postavená v rokokovom slohu v roku 1673.

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol Zjavenia Pána z roku 1605.

Jednou zo zaujímavostí je nesprístupnená jaskyňa, v ktorej boli nájdené staré popolnice a rímske mince.
V súčinnosti s obecným úradom je možnosť v privátnych podmienkach spoznať technické pamiatky (váhadlovú studňu, kováčsku dielňu, starý pivovar).

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu