Lučatín - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

26. 7. 1884

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zastávka Lučatín leží v km 34,859 medzi stanicami Medzibrod - Slovenská Ľupča. Administratívne je pridelená železničnej stanici Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich, elektrické osvetlenie a nástupište dlhé 150 m.

Lučatín - História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424 pod názvom Luchatheu. Neskôr sa názov obce menil na Lwchathyn (1520), Luchetyn (1536), Lucschatyn (1786), až do dnešného názvu Lučatín (1920) – maďarsky Lucsat õ. Obec Lučatín vznikla pred 13. storočím. Patrila Ľupčianskemu panstvu. V 15.-17. storočí sa zaoberalo obyvateľstvo poľnohospodárstvom a chovom oviec. Žilo tu aj niekoľko slobodníckych rodín (rybári), v roku 1564 bola v chotári v prevádzke skláreň, v 18.-19. storočí sa obyvatelia živili aj furmankou pre erárne huty a hámre, ako aj pltníctvom (dopravovali drevo do Žarnovice). V roku 1828 mala obec 63 domov a 494 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia pracovali obyvatelia v poľnohospodárstve a v lesoch a zaoberali sa domáckou výrobou dreveného náradia. Píli boli zrušené (1945, 1956). Obyvatelia pracovali v podnikoch v Podbrezovej, na Piesku a v Slovenskej Ľupči.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu