Slovenská Ľupča - Príboj - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

26.07.1884

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Medzi stanicami Slovenská Ľupča – Banská Bystrica v km 27,502 leží zastávka “Slovenská Ľupča - Príboj zastávka”. Administratívne je pridelená ŽST Banská Bystrica. Komerčne nie je obsadená a nemá výpravné oprávnenie. Je vybavená čakárňou a jednostranným nástupišťom v dĺžke 150 metrov, umiestnenom vpravo
v smere ku koncu trate. Nástupište je osvetlené elektricky.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu