Prakovce zastávka - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

PRAKOVCE zastávka - leží v km 15,292. Má obrubníkové nástupište „SUDOP T“ v dĺžke 150 m. Elektrické osvetlenie. Pre cestujúcu verejnosť slúži otvorená čakáreň. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.

Obec Prakovce sa nachádza v juhovýchodnej časti Spiša v nadmorskej výške 390m, v strednej časti Hnileckej doliny pomenovanej po rieke Hnilec, ktorá preteká celou dolinou. Hnilecká dolina je súčasťou Slovenského Rudohoria a je vstupnou bránou do Slovenského raja. Spiš je známy bohatstvom historických pamiatok a krásou prírody. O čo viac sa príroda štedro zachovala pri prerozdeľovaní krás a bohatstva Hnileckej doliny, o to macošskejšie sa zachovala v úrodnosti pôdy. Rozvoj poľnohospodárstva je preto v týchto podmienkach obmedzený.

        Tieto podmienky výrazne poznačili život Hnileckej doliny i obyvateľov obce Prakovce. Bohaté ložiská rudy ale aj lesy bohaté na drevo, zverinu a lesné plody sa stali základom pre rozvoj remeselnej výroby. Prvý doteraz známy písomný záznam o existencii obce Prakovce pochádza z roku 1368. Rozvoj obce i život v nej je úzko spojený s výrobou železa, železiarskych a strojárskych výrobkov v miestnom priemyselnom komplexe, ktorý počas svojej takmer 250 ročnej histórie zabezpečuje pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov obce ale celej hnileckej doliny.

        Názov obce je zrejme odvodený od mena Talianskej princeznej Praxides, ktorá sa v prvej polovici 14.storočia mala zastaviť zo svojim sprievodom v dovtedy bezmennej osade obývanej prevažne Slovákmi. Vybudovala tu zariadenie pre svoj dvor a na mieste terajšej kaplnky dala postaviť drevený kostolík.

Pre život občanov obce, ale aj celej Hnileckej doliny, sa významným medzníkom stal 1. júl 1933. Je spojený so stavbou železnice Červená skala - Margecany. Táto stavba sa v čase veľkej hospodárskej krízy stala dôležitým zdrojom pracovných príležitostí a v konečnom dôsledku aj zdrojom hospodárskeho rozvoja Hnileckej doliny. S jej výstavbou je spojené štrajkové vystúpenie robotníkov za zlepšenie životných a pracovných podmienok.

Cestovné lístky

JPG
JPG
370 kB
2.3.2009

Galéria objektu