Červená Skala - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

785 mnm.

Otvorenie objektu:

28. 11. 1903

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Červená Skala (okres Brezno) sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati č. 173 (Banská Bystrica - Margecany) a trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala). Zašlú slávu stanice pripomína torzo rušňového depa a rozsiahlé koľajisko.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Červená Skala leží v km 92,579 (od Margecian) / 39,049 (od odb. Brezno Halny) jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.

Je nesamostatnou stanicou pridelenou ŽST Brezno.
Zmiešanou - podľa povahy práce
Medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Styk dráh

Vlečka Píla Červená Skala odbočuje z koľaje číslo šesť, výhybkou číslo 7. Vlečka Lesy Slovenskej republiky Červená Skala odbočuje z vlečky Píla Červená Skala výhybkou číslo A1.

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupištia vysypané štrkom pri koľaji číslo dva a tri dlhé 420 metrov. Medzi koľajou číslo 1 a 2 je vyvýšené nástupište dlhé 200 m. Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 39.100. Staničenie konca nástupíšť – kilometer 38.900. Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej
kancelárie v koľaji číslo 4,2,1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Červená Skala je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie so svetelnými vchodovými návestidlami. Svetelné návestidlá nie sú závislé od výhybiek. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Telgárt – Červená Skala je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Červená Skala – Heľpa je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Jedno skladisko sa nachádza na vyvýšenej rampe vedľa 6 koľaje o ploche 30,5 m2.
Koľajové váhy:
Koľajová váha sa nachádza v šiestej koľaji.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 50 m o celkovej ploche 300 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 6. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4, 6, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.
Obrysnice:
vedľa koľajovej váhy na 6 koľaji je obrysnica s mierami I.
Mechanizačné zariadenie pre posun:
pri vyvýšenej rampe pre nakládku štrkov vedľa 4 koľaje je elektrický vrátok.

Stanovište výpravcu je v dopravnej kancelárii. V stanici sú dve výhybkárske stanovištia St.I a St. II. Výhybkár na St.I má pod dozorom a obsluhuje výhybky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 101, Vk1, Vk2, A1. Výhybkár na St. II má pod dozorom a obsluhuje výhybky číslo, 9, 10, 11, 12, Vk3.

Niečo z histórie:

Na trati Brezno – Halny – Červená Skala s 5 stanicami a 2 nákladiskami, 1 zastávkou-nákladiskom a 6 zastávkami bolo vybudovaných 7 výpravných budov, 3 sklady, 7 nekrytých nákladísk, 4 váhy a v stanici Červená Skala aj remíza rušňov a točňa. Na šírej trati bolo 7 strážnych stanivíšť a 83 úrovňových priecestí bez závor. Stavba 39,4 km dlhej železnice si vyžiadala vybudovať násypy výšky 5,5 a zárezy hĺbky 10,5 m. Náročné terénne pomery sa prejavili na pomerne vysokej cene výstavby, ktorá dosiahla čiastku 10 783 000 K. 

Trať bola sprevádzkovaná: Brezno – Halny – Červená Skala     28.11.1903

Mapy a nákresy

JPG
JPG
190 kB
14.3.2009

Galéria objektu