Uľanský tunel I. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Uľanský tunel I.

Uľanský tunel I. (číslo 4) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako šiesty tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Trať prostredníctvom tohto tunela prechádza zo Starohorskej do Harmaneckej doliny. Tunel je dlhý 525 metrov a leží v oblúku o polomere 300 metrov. Aby sa obišli nepriaznivé pomery horniny za tunelom a zmenšil sa uhol, bol oblúk pri začiatku tunela z banskobystrickej strany v dĺžke asi 100 metrov zmenšený na 290 metrov (je to aj najpomalšie miesto trate).

Miro Čiampor.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu