Telgártsky tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

28.09.1934

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Jednokoľajný Telgártsky (Švermovský) tunel leží na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala). Dĺžka tunelu je 1 239 m. Tunel leží v oblúku, prevýšenie 31 metrov a vyúsťuje na Telgárstky viadukt.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu