Polkanovský tunel I. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Polkanovský tunel I.

Polkanovský tunel I. (číslo 3) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako štvrtý tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Nachádza sa medzi mestskou časťou Banskej Bystrice – Uľanka a Starými Horami. Tesne pred tunelom križuje trať cestu I/59 Banská Bystrica – Ružomberok. Tunel je dlhý 900 metrov a je celý postavený v oblúku s polomerom 300 metrov. Tvorí akúsi otočku prostredníctvom ktorej prechádza trať z pravého svahu Starohorskej doliny na ľavú a vracia sa späť k Banskej Bystrici. Pri hĺbení tunela sa našlo banícke želiezko a tyč na vŕtanie skaly (keďže v tejto oblasti sa od stredoveku ťažila meď). Vyťažená hornina tiež obsahovala množstvo meďnatej rudy.

Miro Čiampor.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu