Jarabský I. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Jednokoľajný tunel Jarabský I. (Krivaňský) leži na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala) v úseku Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená. Tunel je dlhý 326 metrov, leží v oblúku o polomere 340 m, jeho niveleta je v sklone 10‰.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu