Gelnický - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Gelnický tunel

sa nachádza na železničnej trati ŽSR číslo 173 medzi ŽST Gelnica a ŽST Prakovce.

Tunel dlhý 220 metrov. Leží čiastočne v priamke, čiastočne v prechodnici a v oblúku o polomere 650 m, celý v sklone 5,6‰.

Jeho výstavba bola zadaná firme Ing. Antonín Bouša a spol. v Moravskej Ostrave v roku 1933. Tunel aj s časťou trate bol otvorený26.7.1936.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu