Dolinský tunel II. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Dolinský tunel II.

Dolinský tunel II. (číslo 2a) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako tretí tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Nachádza sa nad mestskou časťou Banskej Bystrice – Uľanka v strmom svahu v blízkosti sútoku Harmaneckého a Starohorského potoka. Pôvodne mala trať ísť po vrstevnici svahu Starohorskej doliny. Pri hĺbení zárezu budúcej trate sa ale začal vyvíjať rozsiahly zosuv. Zistilo sa, že svah je porušený svahovými pohybmi a suť je vo veľmi pomalom pohybe. Tri drenážne štôlne zosuv zastavili, ale bola obava z ďalšieho hĺbenia zosuvu. Preto trasa železnice bola preložená mimo dosah zosuvných svahov - do tunela, vedeného v masíve vo vzdialenosti asi 100 m od opusteného zárezu.

Razenie smerovej štôlne tunela začalo v júli 1939. Z úsporných dôvodov sanácia svahu nebola uskutočnená dôsledne, prvých 100 m tunela prechádzalo svahom v oblasti zosuvu. Razenie tu bolo ťažké a pri prechode kĺzavej zóny nastal i zával. Až po jeho dokončení mohla byť otvorená nová trať.

Tunel je dlhý 576 m a je postavený v dvoch protismerných oblúkoch polomerov 650 a 300 metrov. Tunel bol síce dokončený, ale obmurovku tunela v uvedenom mieste svahové pohyby trvalo deformovali, kamenná klenba sa drvila. Po dvadsiatich rokoch (1977) nedostatočné zabezpečenie tunela si vynútilo ďalší prieskum. Svah bol sanovaný ďalšou drenážnou štôlňou.
(www.rail.sk)

Miro Čiampor.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu