Dolinský tunel I. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Dolinský tunel I.Dolinský tunel I. (číslo 2) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako druhý tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Nachádza sa nad mestskou časťou Banskej Bystrice – Uľanka. Tunel je dlhý 120 metrov a leží v oblúku s polomerom 300 metrov. Hneď za tunelom trať križuje cestu zo Španej Doliny a prichádza do dnes už tiež zrušenej osobnej zastávky Špania Dolina.

Miro Čiampor.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu