Trnovec nad Váhom, most cez Váh - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie

Trnovec nad Váhom, most cez Váh.

Najdlhší železničný most na sieti ŽSR sa nachádza na trati ŽSR číslo 130, medzi ŽST Šaľa a Trnovec nad Váhom v kilometri 117,748 a má dĺžku 445,790 m. Vedie ponad inundačné územie, dve cesty a rieku Váh. Most je vedený rovno bez oblúkov.

Niekoľko základných dát:

Dĺžka premostenia: 443,530 m, výška mosta: 8,580 m, výška pod mostom: 5,440 m, kolmá svetlosť: 30,030 m, šírka 8,790 m. na moste sa nachádzajú 4 styky s predĺženou dilatačnou vôľou. Výška krajných opôr je číslo 1: 6,980 m a číslo 2: 7,000 m. Súčet výšok pilierov je 57,30 m.

Most bol postavený v roku 1847 (podľa dát ŽSR) no fakty hovoria že: 1.parny vlak do Ba z Viedne prisiel az 8/1848 a trat do Budapesti bola otvorena 1850. Prestavbou prešiel v roku 1974. Piliere a opory sú postavené z kameňa. Pilierov je spolu 13. Samotná konštrukcia je oceľová - priehradová - nitovaná, trámová prostá a zapustená. Rozpätie hlavného nosníka je 31,300 m. Ložiská sú oceľové s valcom (jednovalcové, dvojvalcové a viacvalcové). V moste je 14 otvorov v poradí: otvor číslo 1: inundačné pole, otvor číslo 2: poľná cesta, otvor číslo 3 - 7: rieka Váh, otvor číslo 8 - 13: inundačné polia, otvor číslo 14: poľná cesta (panelová).

Náterová plocha mosta je cca 2150 m2, naposledy bol natieraný: koľaj číslo.1 - 10/1998 a 8/1999, v koľaji č.2 7/2001

Nosná konštrukcia mosta bola vyrobená v roku 1946. Most má dubové mostnice s plochým uložením v počte 752 ks na každej koľaji. Menené boli v roku 1998 a v roku 2006. Mostná konštrukcia má hmotnosť cca 980 t.

Dnešný stav:

Konštrukcie v 1.koľaji - všetko nové konštukcie z 1946 a 1947. Konštrukcia v 2. kolaji - z 1974 okrem poľa č.1 a č.2, kde su konštrukcie z 1946. Koľaj je zaujimavá - 5/1974 sa do nej vložili komorové konštrukcie. Komorové nosníky, robia most  unikátnym na tratiach ŽSR. Výroba Liskovec, montáž Hutní montáže Ostrava a MO BA.

K mostu je najjednoduchšie dostať sa bicyklom. Popod most vedie Vážska cyklomagistrála. Návšteva tohoto prekrásneho diela sa dá spojiť s celodennou túrou po magistrále.  

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu