Švedlár zastávka most - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Švedlár zastávka most nachádza sa na trati ŽSR 173 Margecany - Červená Skala.

Tesne pred zastávkou „Švedlár zastávka“ sa nachádza oceľový priehradový most so spodnou mostovkou rozpätia 34,80 m. Most je v priamej trati. Váha oceľovej konštrukcie dosahuje 1 048 q. Je dobre ukrytý za vegetáciou. Premosťuje rieku Hnilec. Dá sa k nemu len obtiažne dostať.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu