Selecká - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Čiernohorská železnica - Selecká. Úzkorozchodná (760 mm) neelektrifikovaná trať č. 900.

Miroslav Kožuch dodáva:

Montáž provizorného mosta z nosníkov IP 75 na úzkorozchodnej železnicnej trati v roku 1993 a jeho demontáž v roku 1998 a zásun pôvodnej opravenej mostnej konštrukcie do osi koľaje vykonal TOOZ Žilina. Slávnostne otvorený bol most po obnove v máji 1999 ministrom dopravy Jasovským.

Kilometráž odhadem.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu