Rajkovec - most - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie

Most ponad rieku Vlára pri osade Rajkovec

Most cez Vláru v km 10,578 pri Hornom Sŕní
Most cez Vláru pri Hornom Sŕní bol počas 2.svetovej vojny poškodený. V roku 1954 bol opravený do pôvodného stavu, no bez zosilnenia.
Po 85 rokoch prevádzky prestával vyhovovať požiadavkám dopravy
. Drevená podlaha mosta si každoročne vyžadovala abnormálne udržovacie náklady. Preto sa pristúpilo k výstavbe a montáži nového mosta. Rozhodlo sa, že nový most sa vybuduje na preložke vpravo od pôvodnej trate, čím sa zlepšia aj traťové pomery v priľahlom úseku. Železničná doprava preto jeho výstavbou nemusela byť prerušená.
Projekt novej oceľovej konštrukcie rozpätia 63 m a hmotnosti 400 t vyhotovili v mostárni mesta Chorzów (Poľsko). Po pravej strane mosta sa navrhla lávka pre chodcov šírky 200 cm, oddelená od koľaje drôteným pletivom. Jednotlivé segmenty mosta vážiace 25 t boli odoslané do žst. Horné Sŕnie a Vlársky Průsmyk.
Most na mieste zmontovali pracovníci Hutních montáží Ostrava v spolupráci s Mostným obvodom Bratislava. V auguste 1972 sa však riečka Vlára tak rozvodnila, že povodeň zdržala montáž mosta. Most bol zasunutý do profilu trate až 31.10.1972.
Nový most sa stal prvým mostom na Slovensku, ktorý má plnostenným rám vystužený oblúkom (tzv. Langerov nosník).

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu