Nové Zámky - Mlynský náhon - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie

Most cez Mlynský náhon v Nových Zámkoch

Most sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR číslo 130 Bratislava - Štúrovo. Vedie ponad mlynský náhon.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu