Hnilecký viadukt - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Hnilecký viadukt sa nachádza na trai ŽSR číslo 173 Červená Skala - Margecany, v km 53,400 , je 69,6 m dlhý. Pod viaduktom prechádza štátna cesta Spišská Nová Ves - Gemerská Poloma, jeho niveleta leží 11 m nad územím. Má 3 otvory premostené oceľovými konštrukciami s plnostennémi nosníkmi rozpätia 20 m. Mostovka je horná. dva otvory sú priame, jeden v prechodnici oblúka R = 500 m. Oceľová konštrukcia váži 1 237 q. Zhotovený bol v roku 1936. Posledný náter bol vykonaný v roku 1999.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu