Čierny Balog v km 1,296 - Nadjazd

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

760 mm   

Ďalšie informácie

V 1,379 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa nachádza mimoúrovňové križovanie trate a cesty č. 529 s tým že cesta vedie ponad úzkorozchodnú železnicu.  

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu