Bziny - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Bziny sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR č. 181 Kraľovany - Trstená, v medzistaničnom úseku Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Kraľovian

História obce

BZINY sú jednou z najstarších obcí na Orave. Historici predpokladajú, že dedina vznikla v roku 1343. Názov obce je odvodený od názvu rastliny bez - baza ktorá tu rástla vo veľkom množstve.
Na začiatku bola obec rozdelená na dve časti - sedliacku a valaskú. Medzi obyvateľmi jednej a druhej polovice Bzín bol veľký rozdiel. Valasi patrili k slobodnejším ľuďom ako sedliaci, pretože neboli zaťažení poddanskými daňami a ťažkým robotovaním na poliach. Zaoberali sa pastierstvom, chovom koní a oviec. Mohli nosiť zbraň, strážili cesty a chotáre proti zbojníkom, prípadne sprevádzali pocestných a kupcov.
V roku 1420 sa spomína dedina Bziny, ktorá patrila do kráľovského majetku spravovaného oravským županom. V roku 1566 nastala zmena vo vlastníckych vzťahoch tým, že Thurzovci kúpili od kráľa Oravu. Bziny sa stali súčasťou oravského thurzovského majetku a obyvatelia poddanými rodu Thurzovcov a ich dedičov. V rokoch 1773 – 74 sa v Bzinách zavádzal Tereziánsky urbár. Od roku 1928 sústavne klesal počet obyvateľov následkom chorôb a vysťahovalectva za prácou a to z počtu obyvateľov 599 klesol na 288.
V roku 1869 vznikol spolok bývalých urbarialistov, čiže vlastníkov lesných podielov. V 90. rokoch 19. storočia začala výstavba oravskej železnice Kraľovany – Suchá Hora, ktorá vedie našou obcou. V rámci verejnej správy obec patrila v rokoch 1871 až 1945 do Obvodného notárskeho úradu v Medzibrodí. Veľké zmeny nastali v roku 1945, ktoré ovplyvnila výstavba priemyselných závodov v jej blízkosti (Kovohuty Mokraď). V 50. rokoch sa v Bzinách zvyšoval záujem o výstavbu rodinných domov, musel byť zostavený poradovník. V roku 1951 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. V roku 1971 sa začal stavať obecný vodovod a v roku 1970 kultúrny dom. V roku 1971 obec stratila svoju samostatnosť a stala sa mestskou časťou Dolného Kubína. V roku 1981 bola založená TJ – Poľnohospodár Dolný Kubín Bziny, jej zakladateľom bol Ján Beňuš starší.
Najväčšie aktivity sa vykonali v roku 1992, kde ľudia pripravili odtrhnutie sa od mesta Dolný Kubín, vyvrcholilo to obecným referendom, ktoré sa konalo 10. januára 1993. S odčlenením od mesta Dolného Kubína súhlasilo 62,7% občanov Bzín. Vo voľbách v roku 1993 do obecného zastupiteľstva a na starostu boli zvolení nasledovní obyvatelia Bzín: starosta obce: Alojz Filipek, do zastupiteľstva boli zvolení: Ján Pšenák, Ján Bencúr, Florián Kozák, František Záhora, Štefan Laurinčík, Viliam Záhora, Jozef Záhora, Mária Hrubjaková a Ján Beňuš. V roku 1995 bola uvedená do skúšobnej prevádzky čistiareň odpadových vôd. V roku 2004 po zdaní mandátu starostu obce Alojza Filipka pre dlhodobú PN (8 mesiacov) boli vyhlásené nové voľby a na starostu bol zvolený Ján Beňuš a na jeho miesto nastúpil na uvoľnený post poslanca Jozef Brtoš.
Bziny pôvodne patrili k fare v Dolnom Kubíne, bolo to v časoch Juraja Turzu. V historickom miestopise Oravy sa píše, že v Bzinách si postavili prvý kostol v 18. storočí. Bolo to okolo roku 1766. V roku 1787 bola samostatná fara zriadená v Kňažej a k nej boli pričlenené aj Bziny. Tento stav trval do roku 1858. 11. apríla uvedeného roku bolo sídlo fary prenesené do Bzín.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu