Vrbovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Žst. Vrbovce je pohraničnou prechodovou stanicou do Českej republiky a leží na trati ŽSR č. 121 (Nové Mesto n.Váhom - Vrbovce). Stanica nie je elektrifikovaná.

Obec Vrbovce leží na slovensko-moravskej hranici, 14 km severozápadne od Myjavy. Prvá písomná zmienka je z roku 1394. Obec sa rozprestiera na juhozápadných svahoch pohoria Biele Karpaty, pod masívom Žalostiná. Stred chotára, tzv. mesto či mestečko, leží medzi 5-timi vrchmi. Po celom okolí sú roztrúsené až do vzdialenosti 10 km početné kopaničiarske osady. Názov Vrbovce je odvodený od alejí vŕb, lemujúcich potoky chotára. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je renesančný rímsko-katolícky kostol z r. 1590. Je príkladom renesančnej architektúry v skromnejšom vidieckom prevedení. Je tu umiestnená pamätná tabuľa E. Šandorfiho – lekára, novinára a národného buditeľa. V r. 1784 bol za 1 rok v obci postavený evanjelický kostol. Ďalšou pamiatkou je vodný mlyn, jedna z mála zachovaných stavieb svojho druhu. Na budove kultúrneho domu je umiestnená pamätná tabuľa na r. 1848-1849. Je venovaná pamiatke významných rodákov a dejateľov obce. Dnes žije vo Vrbovciach 1613 obyvateľov. Každý rok v októbri na hody poriadajú jarmok. V okolí obce sú výborné podmienky na lyžovanie.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu