Vlkanová - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Žst. Vlkanová leži na trati č. 170 (Vrútky - Zvolen) medzi žst. Banská Bystrica a žst. Zvolen.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Vlkanová leží v km 12,231 jednokoľajnej trate ŽSR 170: Vrútky - Zvolen, ktorá je v úseku trate Zvolen – Banská Bystrica elektrifikovaná.
Je stanicou: zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Rozčlenenie stanice

Železničná stanica Vlkanová je nesamostatná a je pridelená k ŽST Banská Bystrica.

Styk dráh

Vlečka VÚ Sliač sa obsluhuje cez výhybku 3a/3b až po uzatvorení závor v km 11,903.
Vlečka VÚ Hronsek k 31.12.2005 prevádzka pozastavená.
Vlečka BIS odbočujúca z vlečkovej koľaje vlečky VU 4977 výhybkou č. P 1.
Vlečka Vlkanovské strojárne a. s. Vlkanová odbočujúca z vlečkovej koľaje VU výhybkou č. A 2.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Veľká Lúka leží v km 7,738 medzi stanicami Sliač-kúpele – Vlkanová.
Zastávka Hronsek leží v km 9,761 medzi stanicami Sliač-kúpele – Vlkanová.

Nástupištia

Stanica má jedno ostrovné nástupište vysypané štrkom medzi koľajami číslo 1 a 3 v dĺžke 254 m a jedno nástupište medzi koľajou číslo 5 a 3 vysypané štrkom v dĺžke 240 m. Prechodové mostíky k nástupištiam pre vozíky sú pred dopravnou kanceláriou a pred skladom tovaru.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničná stanica Vlkanová je vybavená reléovým zabezpečovacím zariadením, cestového typu 3. kategórie.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Vlkanová – Radvaň a Vlkanová – Sliač-kúpele je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - reléový poloautomatický blok s kontrolou voľnosti trate.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
V stanici je sklad pre prevádzkovú potrebu stanice.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 74 m o celkovej ploche 1000 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 5. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádza manipulačný priestor vedľa koľají číslo 5, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
193 kB
17.4.2020

Galéria objektu