Vígľaš - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Vigľaš leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen - Košice. Hlavné návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok a sú nim vylúčené všetky súčasné zakázané vlakové cesty.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

Obec Vígľaš

leží v údolí rieky Slatiny vo Zvolenskej kotline 14 km na východ od Zvolena. Na ľavom brehu Slatiny priamo nad cestou sa dvíhajú zrúcaniny Vígľašského zámku.
V chotári obce je niekoľko minerálnych prameňov.

Dejiny obce úzko súvisia s dejinami hradu Vígľaš, ktorý bol založený pravdepodobne križiakmi 13. storočí a dostavaný v 14. storočí na poľovnícky zámok. Aj keď odolal tureckým nájazdom, väčšina dedín panstva vrátane podhradskej osady Vígľaš bola poplatná tureckým begom vo Fiľakove a Sečanoch.

Obyvateľstvo Vígľaša sa živilo poľnohospodárstvom, bola tu výrobňa syrov a panstvo vyvážalo i minerálnu vodu z prameňa Vera. V roku 1902 až 1906 bola postavená dnes už technická pamiatka lesná úzkorozchodná železnica z Vígľaša až do Kysliniek, ktorá pomáhala pri ťažbe dreva. Dodnes sa zachovala len parná lokomotíva a vagóny inštalované v obci a fragmenty trate roztrúsené až po severné svahy Prednej Poľany (1367 m.n.m.).

O lesnej železnici píše na svojej stránke Ondrej Tereň:

http://www.streka.goo.cz/clanky/Kyslinky/kyslinky.htm

Fotografie lesnej železničky:

http://www.streka.goo.cz/fotky/Viglas/viglas.htm

Mapy a nákresy

JPG
JPG
239 kB
17.4.2020

Galéria objektu