Veľký Meder - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Veľký Meder leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava - Komárno.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Bratislavy - Nového Mesta.

Nástupištia

Vyvýšené nástupištia sú:
- medzi koľajami č.3 a 1 s vyvýšeným povrchom v dĺžke 150 m
- medzi koľajami č.2 a 1 s vyvýšeným povrchom v dĺžke 150 m
Obe nástupištia tvorí hrana Tischer, povrch majú spevnený - zámková dlažba. Na koľaji č.3 a 1 sú dva prechody pre cestujúcich a vozíky.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy: Pri tretej koľaji je bočná rampa v dĺžke 18 m.

Z histórie mesta

Presné údaje o založení mesta neexistujú, ale miesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti mesto dostalo pomenovanie od Arpádovho vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľuďmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER.
V roku 1421 kráľ Žigmund vymenil Veľký Meder so Štefanom a Jánom Kanozsaym za iný majetok ale v roku 1460 znovu sa stáva majetkom komárňanského panstva. Písomné dokumenty potvrdzujú, že Veľký Meder mestské privilégiá dostalo 15. decembra 1466 od kráľa Matiaša Hunyadyho zvaného Corvin. Podľa týchto privilégií mesto dostalo právo na usporiadanie troch jarmokov v roku a výkon trestného práva.
Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov. V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. V roku 1710 v meste pustošil mor a v roku 1831 cholera. V období maďarského národnooslobodzovacieho boja bolo mesto oslabené zásobovaním vojsk a na jeseň roku 1849 opäť vypukla cholera.
Koncom minulého a začiatkom 20. storočia bolo založených niekoľko cechov. Najznámejší bol cech tkáčsky. V roku 1920 fungovala tu aj tlačiareň.

Tipy na výlet

V okolí Veľkého Medera sa nachádza viacero chránených prírodných územi. Priamo v meste sa nachádza Termalpark , s termálnou vodou s liečivými účinkami.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu