Veľké Ripňany - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Veľké Ripňany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 142 Zbehy - Radošina. Osobná doprava na trati je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zbehov

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu