Veľké Blahovo - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Veľké Blahovo leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava-Nové Mesto - Komárno medzi ŽST Orechová Potôň a ŽST Dunajská Streda.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu