Uľanka - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Železničná stanica Uľanka sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 170 Zvolen - Vrútky.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 3 v km 11,521 výhybkou č. 2 vlečka MFC, s. r. o., Sereď, terminál Harmanec. Vlastníkom vlečky je SHP Harmanec, a. s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 11,500.

Trať SNP. Železnica, dlhá 41,171 km, prekonáva horský terén Veľkej Fatry s výškovým rozdielom trasy 350 mnajväčším stúpaním 18‰. Vedie cez 22 tunelov112 mostov alebo priepustov. Celková dĺžka tunelov je viac ako 12 km, pričom najdlhší harmanecký má 4698 m. Pri stavbe tunelov sa použila tzv. moderná rakúska tunelovacia metóda.

Na vybudovanie umelých stavieb sa použilo takmer 750 000 m3 kameňa, stavba si vyžiadala presun viac ako 2,6 mil. m3 zeminy a kameňa, výrub tunelov 543 tis. m3. Dve tretiny dĺžky trate sú v sklone, 57% v oblúkoch, pričom minimálny polomer je 300 m.

Stavba trate, rozpracovaná už od roku 1936, bola rozdelená do šiestich stavebných úsekov. Na stavbe pracovalo veľké množstvo mechanizmov. Napríklad iba stavebné drážky dosahovali spolu až 162 km dĺžky a jazdilo na nich až 67 parných a motorových úzkorozchodných rušňov. Vybaveniu mechanizmami zodpovedala i rýchlosť realizácie stavby. V Čremošnianskom tuneli sa dosahovala rýchlosť razenia až 6,5 m za 24 hodín. Napriek vysokému stupňu mechanizácie, pracovalo na stavbe aj veľa robotníkov. Najvyšší stav bol v máji 1938, keď ich počet dosiahol 123400. Náročnosť stavby a vysoké tempo jej realizácie si vyžiadalo 35 smrteľných a 492 ťažkých úrazov. Železnica bola uvedená do prevádzky 19.12.1940.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
184 kB
17.4.2020

Galéria objektu