Brodno - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =    3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Brodno leží na elektrifikovanej trati ŽSR č. 126 Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova ( ČD ), v medzistaničnom úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny

BRODNO leží v severnej časti Žilinského okresu v údolí rieky Kysuce pod jej prielomom cez bradlá Brodnianky a Rochovice. Zemepisná poloha: 49°17´ severnej zemepisnej šírky 18°45´východnej zemepisnej dĺžky. Rozloha chotára bola v roku 1994 728 ha. Rozpätie nadmorských výšok sa pohybuje od 320 m nad morom (bod, kde rieka Kysuca opúšťa katastrálne územie) po 720 m nad morom (vrchol Brodnianky). Archeologické nálezy z okolia obce v oblasti Sedliska sú z mladšej doby kamennej so stopami osídlenia až do 15. storočia. Územie obce sa spomína v listine z roku 1244 ako Brodi a Lopata. Samotná existencia obce je doložená z roku 1438. Obec patrila Budatínskemu panstvu. Správne bola do roku 1960 začlenená v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec mala erb s postavou pltníka, ktorý stojí na plti. V roku 1979 bola obec Brodno pričlenená k mestu Žilina.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu