Šurany - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 7    Manipulačné: 6    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železninčá stanica Šurany (okres Nové Zámky) je križovatkou tratí č. 140 Prievidza – Nové Zámky č. 150 Zvolen – Nové Zámky, a č. 130 Zvolen – Bratislava. Súčasná výpravná budova bola odovzdaná do prevádzky v roku 1992.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Nových Zámkov a Bratislavy

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Šurany leží:
v km 8.233 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno – Nové Zámky
v km 0.000 jednokoľajnej trate Hronská Dúbrava – Šurany
v km 8.233 jednokoľajnej trate Palárikovo - Šurany
Je stanicou :
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
dispozičnou - Šurany - Palárikovo

Rozčlenenie staniceK železničnej stanici Šurany sú pridelené :
Nesamostatná stanica Komjatice
Výhybňa Bánov

Styk dráh

Vlečka Šurianska spoločnosť a.s. odbočuje výhybkou č.31.
Vlečka Latem recykling Šurany odbočuje z vlečky Šurianska spoločnosť a.s. výhybkou č.L1.
Vlečka Mlyn Šurany, s.r.o. zaúsťuje v železničnej stanici Šurany do koľaje č. 8 výhybkou č. 11ab. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 10,884.
Vlečka Lokotrans Šurany odbočuje z koľaje 5 b. jej pokračovaním.

Hlásnice /hradlá/, odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia zastávky až k susedným staniciam.

Zastávka Ondrochov leží v km 12.371 v medzistaničnom úseku Šurany – Komjatice
Zastávka Šurany zastávka leží v km 2.711 v medzistaničnom úseku Šurany – Uľany nad Žitavou

Nástupištia

Stanica má štyri nástupištia .
Sú vyvýšené obrubníkmi a to :
– pri koľaji č.3 – dĺžka 240 m
– medzi koľajami č. 3 a č.1 – dĺžka 380 m
– medzi koľajami č. 1 a č.2 – dĺžka 380 m
– medzi koľajami č.2 a č.4 – dĺžka 240 m
Príchod a odchod k nástupištiam je cez vestibul. Ponad koľajisko vedie lávka pre peších ponad všetky koľaje. Prechody na nástupištia pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají v počte 3 oproti staničnej budove.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Šurany je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie 2. Kategórie s ústredne stavanými výhybkami a rýchlostnou návestnou sústavou.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Traťový úsek:
Šurany – Bánov : druhá kategória RPB bez kontroly voľnosti trate
Šurany – Palárikovo : druhá kategória RPB bez kontroly voľnosti trate
Šurany – Uľany nad Žitavou : releový traťový súhlas s kontrolou voľnosti trate
Šurany – Komjatice : prvá kategória, telefonický spôsob dorozumievania

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Úložná stanica pre vozňové plachty a palety je železničná stanica Nové Zámky. Je prevádzkovaná Strediskom nákladnej prepravy Nové Zámky.
Koľajové váhy:
Koľajová váha s platnosťou železničného váženia sa nachádza na vlečkách Latem recyklimg a Šurianska spoločnosť.
Rampy:
V stanici je jedna bočná rampa. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 5a. Prístup k rampe je z bánovského zhlavia.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 5a- dĺžka 167 m, 5 b – dĺžka 310 m,12 a – dĺžka 77 m, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie. Osvetlenie je elektrické, vyhovuje pre nočnú vykládku a nakládku.

 

Mapy a nákresy

JPG
JPG
194 kB
21.5.2009

Galéria objektu