Stará Voda - Nákladisko / Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladište a zastávka Stará Voda. Nachádza sa v km 35,026 trate ŽSR 173 Margecany - Červená Skala medzi ŽST Nálepkovo a Švedlár. Je to taká zvláštna zastávka. Drevená budova zastávky je vzdialená od nástupišťa cca 100 m. Zaujímavé je, že pred „búdou“ sa nákladište rozvetvuje na  dve koľaje, ktoré sú od seba neobvykle vzdialené. Ďalšou výhybkou je priamo zaústená kusá koľaj, na ktorej prebieha nakládka vagónov na píle.

Popis nákladiska a miesta jeho pripojenia

NÁKLADISKO STARÁ VODA je dopravňa s koľajovým rozvetvením na šírej trati s manipulačnou (odbočnou) koľajou na nakládku a výkládku vozňov, neumožňujúca križovanie, predchádzanie vlakov. Odbočuje z hlavnej koľaje výhybkou číslo l v km 34.783 a výhybkou číslo 3 v km 35.026 na trati Margecany – Banská Bystrica, medzi
stanicami Švedlár - Nálepkovo. Koľaj číslo l v nákladisku je zároveň hlavnou traťovou koľajou. Nákladisko je vybavené služobnou budovou drevenej stavby. Nákladisko Stará Voda je zároveň aj zastávkou, bez výdajne cestovných lístkov.

Styk dráh

Výhybka číslo 2 v km 34,938 odbočuje z hlavnej koľaje do VLEČKY LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik, Odštepný závod Košice.

Nástupištia

STARÁ VODA ZASTÁVKA leží v km 35,026 medzi stanicami Švedlár – Nálepkovo. Pri traťovej koľaji č.1 je vyvýšené nástupište v dĺžke 111 m, km 35,055 – 35,166.

Zabezpečovacie zariadenie nákladiska

Nákladisko Stará Voda na šírej trati nemá krycie návestidlá. Rýchlosť najviac 40 km/h. Zníženie rýchlosti je návestené predzvestníkom a rýchlostníkom. Koľaj číslo 2 je na oboch stranách zabezpečená výkoľajkami Vkl a Vk3 s kontrolnými zámkami.
Vlečková koľaj LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik, Odštepný závod Košice je zabezpečená na konci smerom na traťovú koľaj výkoľajkou Vk2 s kontrolnou zámkou. Výmeny číslo 2, 3 sú v základnej polohe uzamknuté do priameho smeru výmenovými zámkami a odtlačnými zámkami a to v kontrolnej závislosti vzájomne medzi sebou a na zámkach výkoľajok.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
52 kB
21.3.2010

Galéria objektu