Sedliacka Dubová - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Sedliacka Dubová sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR číslo 181 Kraľovany - Trstená. Trať bola daná do prevádzky dňa 21. 12. 1899

Dôležitým železničným uzlom pre Oravu sú Kraľovany, kadiaľ prechádza hlavný železničný ťah - trať č. 180 Košice-Žilina-Bratislava, resp. Košice-Žilina-Ostrava-Praha. Kraľovany sú prestupnou stanicou pri pokračovaní cesty po železnici na Oravu, ktorú so spomínaným železničným ťahom spája jednokoľajová železnica Kraľovany-Trstená, trať č. 181 v dĺžke 56 km. Železnica sa kľukatí údolím rieky Oravy až po Tvrdošín, kde opúšťa údolie Oravy a do Trstenej pokračuje popri riečke Oravici. Dôležitými železničnými zastávkami na tejto trati, ktoré sú zároveň východiskami do opisovanej oblasti, sú Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Podbiel, Krivá, Tvrdošín a Trstená.

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1397. V súčasnosti žije v obci 500 obyvateľov. Obec, čo sa týka infraštruktúry je vybudovaná na veľmi dobrej úrovni. Obec je napojená na elektrickú sieť, je splynofikovaná, napojená na oravský skupinový vodovod. V obci premáva pravidelná autobusová i železničná doprava. Je tu zavedená káblová televízia so zahraničnými stanicami a funguje poštová schránka a tel. automat.
Obyvatelia sa popri pracovných povinnostiach venujú najmä poľnohospodárskej činnosti, čo umožňuje rozvíjať pre potenciálnych návštevníkov agroturistiku. V obci pôsobí poľnohospodárske družstvo, urbárske (lesné) spoločenstvo, športový klub, požiarny zbor, Slovenský Červený Kríž. Sú tu dve reštaurácie a sieť obchodov (potraviny, drogéria, textil, papierníctvo, záhradkárske potreby). V obci je možné získať ubytovanie v podnájme, v novovybudovanej ubytovni, resp. v budove farského úradu. Lyžiarsky vlek, hokejové ihrisko a futbalové ihrisko s novými šatňami je možné využiť na športovanie. V prípade nepriaznivého počasia je možné využiť priestory kultúrneho domu na stolný tenis, šachy či duchovne sa "nasýtiť" v knižnici, alebo fyzicky na dedinských zábavách.

Z kultúrnych pamiatok sa zachovali z obdobia baroka zrúcaniny kostola, ktorý sa týči nad dedinou a druhý kostol, ktorý je priamo v obci. Obec je stvorená na vychádzkové trasy, najmä v zime, kedy sa usporiadúvajú aj lyžiarske prechody chotárom. 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu