Reca - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Reca sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ( HU ), v medzistaničnom úseku Senec - Sládkovičovo.

Záznamy o vzniku obce siahajú do roku 1245, kedy existovala ako osada Milenta. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256, a to ako zápis sporu šľachtica Jobágia, ktorý sa v listine Bélu IV. spomína ako „Petrum magistrum de Rethe“. Územie obce bolo osídlené už v 6. storočí, tzv. kelenderberskou kultúrou zo staršej doby železnej. Tento nález sa skladá z ústrednej mohyly 4 m vysokej s priemerom 36 m a do kruhu usporiadaných ôsmych menších mohýl. Našli sa tu predmety počiatkov remeselnej výroby ako zásobnice, misky, šálky zdobené hlavou býka.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu