Preseľany nad Nitrou zastávka - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Preseľany nad Nitrou zastávka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Koniarovce - Ludanice.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Nových Zámkov

Budova zastávky bola skolaudovaná v roku 1946. V auguste 2018 došlo k zrúteniu časti stropu budovy. Vyjadrenie hovorkyne ŽSR zo dňa 24.8.2018, k ďalšej budúcnosti budovy zastávky:
Objekt nie je pre zabezpečenie železničnej prevádzky potrebný a je uvažovaný na zbúranie, s nahradením prístreškom pre cestujúcich. Asanácii musí predchádzať preložka vzdušného elektrického vedenia, ktorým je prostredníctvom nástrešáka do rozvodnej skrine zabudovanej na fasáde objektu Preseľany – zastávka, napájané osvetlenie nástupišťa. Po zriadení preložky vzdušného vedenia bude zaslaná žiadosť na špeciálny stavebný úrad o vydanie búracieho povolenia a následne bude objekt zbúraný. Zabezpečenie objektu bezpečnostnými páskami je dočasné. Suť zo zrútenej časti stropu bude odstránená a strop dočasne opravený vhodným konštrukčným systémom, aby prístrešok naďalej mohol slúžiť cestujúcej verejnosti. Po vybudovaní prístrešku pre cestujúcich bude zamedzený prístup do objektu Preseľany – zastávka a po vydaní búracieho povolenia bude zbúraný.
Zdroj: https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/august/zruteny-strop-zeleznicnej-zastavke-preselany.html

Cestovné lístky

JPG
JPG
143 kB
2.3.2009

Galéria objektu