Poriadie - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

405 mnm.

Otvorenie objektu:

1. 9. 1929

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Poriadie  bola daná do prevádzky 1. 9. 1929. Nachádza v kilometri 30,130 trate ŽSR číslo 121 Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, medzi výhybňou Paprad a ŽST Myjava.

Trať Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom je stavebným klenotom, zasadená do krásneho horského prostredia. Celkom 42 % dĺžky je vedenej v oblúkoch, maximálnych sklonov 13,8 ‰ má však takmer 18 % trate. Na trati okrem 3 tunelov bolo potrebné vybudovať množstvo menších objektov a 5 veľkých viaduktov.
Výstavba celej 67,9 km dlhej trate stála 283 miliónov Kč a bola najväčšou investíciou štátu v 20-tych rokoch v rámci výstavby železníc ČSR. Iste i táto skutočnosť i zložité terénne a geologické podmienky boli príčinou, že ďalší plánovaný úsek Myjava - Brezová pod Bradlom, ktorý mal z Myjavy vytvoriť železničný uzol, zostal len v projektoch.

V súčasnej dobe je stanica neobsadená. Napriek tomu sa používajú dve dopravné koľaje a jedna manipulačná. Stanica je vybavená samovratnými výhybkami, ktoré natrvalo určujú smer vjazdu do stanice. Vlaky prichádzajúce od Vrboviec vchádzajú do stanice odbočkou na 3. koľaj, vlaky od Starej Turej priamo na 1. koľaj. Traťová rýchlosť je v stanici obmedzená na 40 km/h.

Dopravné koľaje sú vybavené odchodovými trojznakovými návestidlami. Odchodové návestidlo do Vrboviec je umiestnené vpravo od 1. koľaje, odchodové návestidlo do Starej Turej vpravo od 3. koľaje. Vchod do stanice z oboch smerov je krytý vchodovými návestidlami. Návestidlá sú ovládané diaľkovo z Nového mesta nad Váhom, odkiaľ je riadená celá doprava na trati 121.

Cestovné lístky

JPG
JPG
95 kB
2.3.2009

Galéria objektu