Nové Košariská - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Nové Košariská leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava-Nové Mesto - Komárno.

Vlečky odbočujúce v stanici:

vlečka „Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie, závod Dunajská Lužná“, odbočuje výhybkami č. 2 a č. 18
vlečka „ALAS, štrkové a betónové závody s.r.o., závod Nové Košariská“, odbočuje z vlečky ZIPP výhybkou č. 7
vlečka „FERONA Slovakia, veľkoobchod s hutníckym materiálom, prevádzka Rovinka“, odbočuje z vlečky ZIPP výhybkou č. 16

Nástupištia

Vyvýšené nástupištia pre cestujúcich sú dve:
· medzi koľajou číslo 1 a 2 v dĺžke 223 m,
· medzi koľajou číslo 2 a 4 v dĺžke 197 m. Prístup na nástupištia je dvomi prechodmi pre vozíky v úrovni koľají.
Jeden je pred dopravnou kanceláriou medzi koľajami č. 2 a 1, druhý medzi koľajami č. 4 a 2.

Zabezpečovacie zariadenie

· Na traťovom úseku ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Komárno je vybudované dispečerské stavadlo AŽD, ESA 11 – ŽSR, ktoré umožňuje zabezpečenie chodu vlakov obsluhou z jedného miesta pre viac dopravní a medzistaničných úsekov.
Súčasťou dispečerského stavadla je staničné zabezpečovacie zariadenie AŽD elektronického typu ESA 11, ktorého riadiaca časť je umiestnená v ŽST Dunajská Streda a výkonné časti v ovládaných dopravniach a automatické traťové zabezpečovacie zariadenie typu AH na zabezpečenie priľahlých medzistaničných úsekov. Diaľkové ovládanie je doplnené GTN, ktorá je určená k automatizovanému dokumentovaniu splneného GVD a vedeniu vlakovej dokumentácie.
· Diaľkovo obsluhované dopravne: Podunajské Biskupice, Nové Košariská, Kvetoslavov, Lehnice, Orechová Potôň, Dolný Štál, Veľký Meder, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove.
· Diaľkovo obsluhované nákladiská: Veľké Blahovo, Dolný Bar, Okoč, Nová Stráž

Mapy a nákresy

PDF
PDF
227 kB
23.6.2009

Galéria objektu