Nová Vieska - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Zastávka Nová Vieska leží v km 171,155 medzi stanicami Gbelce – Strekov.  Administratívne je pridelená stanici Štúrovo. Má jednu čakáreň pre cestujúcich. Má dve vyvýšené nástupištia v dĺžke 250 m. Osvetlenie je elektrické. Úrovňový prechod cez obe koľaje je pri ľavej strane prijímacej budovy.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu