Nemšová - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Nemšová (okres Trenčín) leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 123 Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 124 do Lednických Rovní, na ktorej je od roku 2003 zastavená osobná doprava.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Trenčianskej Teplej

Z histórie najmladšieho mesta na Považí

Villa Neusova sa spomína už v roku 1242. Dedina vyrástla pri riekach Vlára a Váh, na križovatke ciest od Trenčína, Lednických Rovní a cez Vlársky priesmyk na Moravu. Za používanie ciest sa v minulosti vyberalo mýto. V 16. stor. bola Nemšová hospodársky najsilnejšou a najobývanejšou dedinou vtedajšieho panstva. V roku 1608 sa spomína tunajší majer. Do roku 1546 bola dedina majetkom hradu Súče a do zániku feudalizmu patrila panstvu trenčianskeho hradu, ktoré si vydržiavalo pivovar a panský hostinec. V 18. storočí tu vznikol pobočný kráľovský soľný sklad. Zamestnanie a obživu obyvateľstva zabezpečovalo poľnohospodárstvo a rozvinuté remeslá. Dominantou Nemšovej je kostol sv. Michala Archanjela, posvätený v roku 1766. Na jeho mieste, už v rokoch 1332 – 1337 stál v minulosti malý kostolík.

Súčasťou mesta Nemšová sú bývalé obce Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Prvá zmienka o mestskej časti Ľuborča je z roku 1242, kedy sa popisuje pod názvom Liburcha. Ľuborča bola osídlená v dobe Veľkej Moravy. V roku 1920 k nej bola pripojená osada Dvorec. Písomné pramene o časti Kľúčové sú z roku 1328 ako o dedine Villa Kluchow, v 15. storočí sa nazývalo Kluczova, v 19. storočí Kulcsos. Trenčianska Závada je známe pútnické miesto Fatimskej Panny Márie, ktoré sa nachádza v peknom horskom prostredí Bielych Karpát. Vznikla v čase valašskej kolonizácie. Prvýkrát sa spomína ako Possessio Zavad v roku 1493.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu