Bratislava hl.st. - Železničná stanica

 • Základné informácie
 • Dokumenty

Historické názvy

Bratislava hl.n.

Otvorenie objektu:

20.8.1848

Koľaje v objekte

Dopravné: 31    Manipulačné: 16    Odstavné: 23    Ostatné: 6   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Ubytovanie v blízkosti, Úschovňa batožín,

Ďalšie informácie

Železničný uzol Bratislava pozostáva zo staníc - Devínska Nová Ves, Hlavná stanica, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Vajnory a Podunajské Biskupice, zastávok - Lamač, Žel. studienka, Vinohrady, ÚNS, Východné 1 a Východné 2. Nachádzajú sa tu 2 odbočky Močiar a Vinohrady a rušňové depá Východné - nové a staré depo a hlavné, ktoré sa nachádza asi 800 metrov za Hlavnou stanicou. Väčšina tratí železničného uzlu je elektrifikovaná striedavým elektrickým prúdom 25 kV 50 Hz. Uzlom prechádzajú hlavné železničné ťahy Bratislava - Kúty (č. 110), Bratislava - Žilina (č. 120) a Bratislava - Štúrovo (č. 130), Bratislava - Komárno (č. 131) a Bratislava - Rajka (Maďarsko) s odbočkou za stanicou Bratislava Petržalka do Viedne (č. 132).

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
 
Železničná stanica Bratislava hlavná stanica leží v km 54,364 dvojkoľajnej trate
Štúrovo - Kúty. Je stanicou:
- zmiešanou podľa povahy práce
- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- elektrifikovaná (25 kV, 50 Hz)
- odbočnou pre trať Púchov - Bratislava hl.st. a
Bratislava Nové Mesto - Bratislava hl.st.
- dispozičnou pre trať:
a/ pre vlaky osobnej dopravy
Bratislava hl.st. - Nové Zámky - Šurany
Bratislava hl.st. - Kúty
Bratislava hl.st. - Leopoldov
Bratislava hl.st. - Bratislava východ
b/ pre všetky vlaky
Bratislava hl.st. – Bratislava Nové Mesto
 
 
Rozčlenenie stanice
K železničnej stanici Bratislava hl.st. je pridelená nesamostatná stanica
Bratislava Lamač, ktorá leží v km 49,147 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná
stanica – Kúty, je medziľahlou po prevádzkovej stránke.
Podľa povahy práce je koľajisko ŽST Bratislava hl.st. rozdelené na tri časti:
a/ osobné koľajisko, kde sú dopravné koľaje a zariadenia pre prepravu
cestujúcich
b/ koľajisko Dvor so zariadeniami pre rozraďovanie a zoraďovanie záťaže pre
končiace a východzie nákladné vlaky, pre dočasné deponovanie osobných
vozňov, pre zbrojenie resp. odzbrojenie špeciálnych osobných vozňov
c/ odstavné koľajisko slúži k deponovaniu, čisteniu, zostave, oprave a
predkurovaniu vozňov osobnej dopravy, k zostave a rozraďovaniu vlakov
osobnej dopravy. Leží vpravo vedľa traťovej koľaje Bratislava Nové Mesto -
Bratislava hl.st. od km 0,810 do km 2,408 a je spojené s osobným koľajiskom
dvoma spojovacími koľajami - Starou a Novou spojkou. Je možná neprerušená
jazda na odstavné koľajisko a do rušňového depa. Stará spojka je priamo
napojená na koľ.č. 1a smerom do SHU. Počas jazdy do SHU je možná jazda po
novej spojke do/z odstavného koľajiska na koľaje č. 7-14 /2-6 po koľaji č. 11/
resp. do/z rušňového depa.
 
Zabezpečovacie zariadenie v stanici
Stanica je vybavená releovým staničným zabezpečovacím zariadením typu
AŽD 71 cestového systému s výmenami prestavovanými skupinovo, 3. kategórie.
 
Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch
Medzistaničné úseky Bratislava Lamač - Bratislava hlavná stanica, Bratislava
hl.st. – Odb. Močiar, Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady sú zabezpečené
obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti
traťovej koľaje, ktorý umožňuje obojsmerné prechádzanie každej traťovej
koľaje podľa traťových oddielov.
Medzistaničný úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. je zabezpečený
obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti
traťovej koľaje, ktorý umožňuje riadenie jazdy vlakov oboma smermi.
 
Dostupnosť
Z centra dostupná za necelú polhodinu po Suchom mýte a Štefánikovej, rovno pred ňou je frekventované obratisko autobusov a trolejbusov, nástupisko električiek je o niečo nižšie a východnejšie. Končia tu tieto linky:
 • 1- z Petržalky- Jungmannovej cez centrum
 • 2- zo ŽST Nové Mesto
 • 32- z Dlhých dielov cez mlynskú dolinu a Kramáre
 • 41- z horského parku
 • 61- z Letiska cez Trnávku
 • 74- z Vlčieho Hrdla cez Ružinov
 • 93- z Petržalky- Lúk cez centrum
 • 201- z Dolných honov cez Prievoz
 • 210- z Eurovey cez Autobusovú stanicu(tá je vzdialneá cca. 45 min. pešo alebo 10 min. trolejbusom).
 • Vychádza odtiaľ zelená značka na Kamzík.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
373 kB
4.3.2009
JPG
JPG
336 kB
16.4.2020

Galéria objektu