Mužla - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Mužla ŽST, sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR číslo 130 Bratislava - Štúrovo.

O obci Mužla...
 
Obec Mužla leží v Podunajskej nížine na južnom okraji hronskej tabule, na ťahu cesta I/63 Bratislava - Štúrovo. Obec je západne od Štúrova 8 km, a v obci sú na hlavnú cestu pripojené dve cesty III. triedy. Na severnú hranicu katastra obce tvorí cesta II/509 Štúrovo - Nové Zámky z ktorej je prípojná cesta na Mužlianský vinohradnícky oblasť. Medzi Dunajom a dedinou sa nachádza pekný ihličnatý les. Väčšina lesu je uznaná ako štátna rezervácia. Nachádzajú sa tu chránené rastliny a zvieratá. V lese je vyznačený aj poľovnícky revír, v ktorom sa nachádza aj hájenka. Na poľovačku sem chodia aj zo zahraničia. 

K obci patria osady Čenkov, Jurský Chlm a Malá Mužla. Katastrálne územie obce má výmeru 5210 ha. Obec mala najviac obyvateľov v roku 1930 (3114). Súčasnom období v obci je počet obyvateľov okolo 2000, ale v budúcnosti sa môže rátať s miernym nárastom počtu obyvateľov. Názov obce je odvodený, od mena zámožnej rodiny MUZSLAI.

Pamiatky 
Medzi pamiatky a zaujímavosti dediny patria: Pomník obetí bosnianskej bitky z roku 1878, pomník padlých v I. a II. svetovej vojne nachádzajúci v centrálnom parku pred základnou školou, ktorý zároveň pripomína aj príchod Maďarov do karpatskej kotliny, ktorého autorom je akademický sochár Nagy János, ďalej pomník pripomínajúci zakladanie štátu pred 1000 rokmi uhorským kráľom Sv. štefanom, pamätné stromy, ktoré boli vysadené na počesť 150. výročia revolúcie 1848 a vstupu do EÚ. Vzácne a pekné budovy ako budova základnej školy, ktorej priečelie zdobí erb Uhorska so svätou korunou, postavená v rokoch 1914-1916. Rímsko -katolický kostol P. Marie pochádza z roku 1332, terajšiu podobu dostal v roku 1817. Obec má ďalej materskú školu, kultúrny dom, športové ihrisko a aj športovú halu. V obci prevádzkuje aj Hotel Montanara. Treba ešte spomenúť vinohradníctvo, čo má v obci asi 400 ročnú tradíciu. Mužlianske víno má dobré meno v celej republike. Na území katastra obce sa nachádzajú aj národné prírodné rezervácie Čenkovská step, Čenkovská lesostep, prírodná rezervácia Jurský Chlm a prírodná pamiatka Mužliansky potok.

Chránené územia:

národná prírodná rezervácia Čenkovská lesostep
národná prírodná rezervácia Čenkovská step
prírodná rezervácia Jurský Chlm
prírodná pamiatka Mužliansky potok

Zaujímavosti:

• rímskokatolícky kostol z roku 1332
• archeologická lokalita

Mapy a nákresy

JPG
JPG
161 kB
16.4.2020

Galéria objektu