Borčice - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Borčice (okres Ilava) leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 124 Trenčianska Teplá - Nemšová - Lednické Rovne. Od roku 2003 je na trati zastavená osobná doprava.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Tr. Teplej a Nemšovej

BORČICE ležia uprostred Ilavského podolia na terase Váhu. Obec sa spomína v r. 1238 ako villa Bork, patriaca jobagiónovi Trenčianskeho hradu. V obci bol v r. 1912 postavený liehovar, majiteľom bol Gustáv Sipeky, nájomcom Imrich Schlesinger, majiteľ časti borčickej pôdy. V r. 1961 boli vlastníkmi liehovaru Slovenské škrobárne Trnava, závod Chynorany. Na cintoríne stojí neskorobaroková kaplnka z r. 1754, postavená Krištofom Ugronovičom a socha sv. Jána Nepomuckého z 18. stor. Pôvodne barokový kaštieľ vyhorel v r. 1815, na jeho základoch bola postavená klasicistická trojtraktová budova s anglickým parkom, opravovaná v r. 1975 a 1988.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu