Lopej - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zast. Lopej leži na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala) medzi žst. Banská Bystrica a žst. Brezno.

Zastávka Lopej leží v km 52,984 medzi stanicami Podbrezová a Dubová, administrtívne je pridelená k ŽST Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich a vyvýšené nástupište s pevnou hranou v dĺžke 153 m, elektricky osvetlené.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu